Janusz Mazur

Kancelaria Adwokacka adwokata Janusza Mazura jest Kancelarią oferującą pomoc i doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prowadzi sprawy dotyczące roszczeń i naprawienia szkód związanych z prawem medycznym, bankowym, komunikacyjnym, ubezpieczeniowym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym banków.

Kancelaria świadczy również w pełnym zakresie pomoc prawną związaną z prawem karnym, karnym - skarbowym oraz karnym wykonawczym.


strona główna

Stary Rynek 3/1, 85-105 Bydgoszcz, telefon 52-321-32-94, 604-190-903, fax 52 347-86-61

NIP: 953 121 36 21, PKO BP I O/Bydgoszcz - 97 1020 1462 0000 7702 0139 7389, janusz@mazuradwokat.pl