Justyna Mazur

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Mazur jest Kancelrią oferującą pomoc i doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, karnego - skarbowego oraz karnego wykonawczego.

Prowadzi również sprawy cywilne, w szczególności dotyczące roszczeń i naprawienia szkód związanych z prawem medycznym, bankowym, komunikacyjnym, ubezpieczeniowym. Zajmuje się w pełnym zakresie sprawami rodzinnymi. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych.


strona główna

Stary Rynek 3/1, 85-105 Bydgoszcz, telefon 52-321-32-94, 605-536-517, fax 52 347-86-61

NIP: 953 128 18 58, PKO BP I O/Bydgoszcz - 74 1020 1462 0000 7102 0140 5760, justyna@mazuradwokat.pl