strona główna

Stary Rynek 3/1, 85-105 Bydgoszcz, telefon 52-321-32-94, 507-093-346, fax 52 347-86-61

NIP: 554-268-61-14, PKO BP I O/Bydgoszcz - 73 1020 1462 0000 7602 0260 0864