Wojciech Mazur

Kancelaria Adwokacka adwokata Wojciecha Mazura jest Kancelarią oferującą pomoc i doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prowadzi sprawy dotyczące roszczeń i naprawienia szkód związanych z prawem medycznym, bankowym, komunikacyjnym, ubezpieczeniowym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym banków.

Kancelaria świadczy również w pełnym zakresie pomoc prawną związaną z prawem karnym, karnym - skarbowym oraz karnym wykonawczym.


strona główna

Stary Rynek 3/1, 85-105 Bydgoszcz, telefon 52-321-32-94, 507-093-346, fax 52 347-86-61

NIP: 554-268-61-14, PKO BP I O/Bydgoszcz - 73 1020 1462 0000 7602 0260 0864